Tronex A/S

Ny Yamaha iPulse M20 New Yamaha iPulse M20

Tronex har i efteråret 2014 investeret i endnu en Yamaha iPulse M20. Med to fuldautomatiske pick&placemaskiner in line har vi fået endnu højere kapacitet samt mulighed for af håndtere meget komplekse print. Maskinen er udstyret med motor feedere, som kan håndtere mikroelektronik og specialkomponenter. Feeder og system giver os sporbarhed ned til komponentniveau. Det nyeste vision system sørger for præcis komponentplacering og sikkerhed for at korrekt valg af komponenttype....

In the autumn of 2014 Tronex invested in another Yamaha iPulse M20. The two full automatic pick&place machines in line increase our capacity considerably and offer us the opportunity to handle very complex boards. The motor feeders of the machines handle micro electronics and special components. The feeder and system offer full traceability down to component level. The updated Vision System ensures correct pick of component type and precise placement of components. The machine can...

Nyt 'vartegn' hos Tronex New 'Landmark' at Tronex

Nu lodder vi med Nitrogen.

Den høje nitrogen beholder udenfor Tronex virker som et 'vartegn' om en ny tid. Der er nemlig mange gode grunde til at lodde med nitrogen i stedet for normal iltholdig atmosfære. Helt overordnet bliver den samlede kvalitet bedre på det enkelte print samtidig med at det giver os som producent en større fleksibilitet og et bedre procesflow.

Grundet stigende efterspørgsel for montage af mikroelektronik og deraf skærpede krav...

The tall tank of nitrogen outside the Tronex buildings may be considered a landmark of a new time. Soldering with nitrogen instead of the normal oxygenous atmosphere gives us plenty of reasons to choose this technology. The total quality of the printed circuit board improves considerably. To the manufacturer it means higher flexibility and an improved process flow.

Increasing demand for assembly of micro electronics, hence the increasing demands to the soldering processes, made...

Ny Reflow Ovn med flere zoner New Reflow Oven with Several Zones

Efter en kvalificerende proces har TRONEX føjet en ny reflow ovn til SMD-linien.

Det drejer sig om en Rehm Vision XS 9+3 zoners ovn med tre separate aktive kølezoner. De mange zoner i ovnen giver os optimale betingelser for præcise og fuldt kontrollerbare lodde- og køleprocesser.

Hvert print har sin egen loddeprofil tilknyttet via produktionssoftware. Alle data kan logges under hver enkelt produktion.

Ovnen er naturligvis in-line med vore pick-and-place...

After a qualifying process Tronex has added a new reflow oven to the SMD productionline, a Rehm Vision XS 9+3 zone oven with three separate active cooling zones. The many zones gives us optimal conditions for precise and fully controllable temperature profiles.

Each printed circuit board has its own soldering profile attached via the production software. All data from each individual production are logged.

The oven is in-line with our pick-and-place machines avoiding manual...

AOI, Automatisk Optisk Inspektion AOI, Automatic Optical Inspection

TRONEX har investeret i et Göppel AOI-udstyr for at kunne sikre vore kunder en højere yield på utestede print, idet udstyret foretager en optisk inspektion af lodninger og komponenter helt ned til de mindste størrelser som fx 01005.

Systemet er udstyret med flere kameraer. Det giver mulighed for at verificere flere parametre på et printkort samt tekstinformationer på komponent niveau. Systemet kan ligeledes genkende og registrere loddekvaliteten af de monterede print. Dette...

Tronex has invested in Göppel AOI equipment to offer our customers a higher yield of untested printed circuit boards. An optical inspection of solderings and components take place down to tiny component sizes e.g. 01005.

The system is equipped with several cameras. This enables verification of several board parameters besides text information on component level. The system recognizes and registers the solder quality of the mounted boards by means of a camera with 45...