Tronex A/S

Ny Reflow Ovn med flere zoner New Reflow Oven with Several Zones

Efter en kvalificerende proces har TRONEX føjet en ny reflow ovn til SMD-linien.

Det drejer sig om en Rehm Vision XS 9+3 zoners ovn med tre separate aktive kølezoner. De mange zoner i ovnen giver os optimale betingelser for præcise og fuldt kontrollerbare lodde- og køleprocesser.

Hvert print har sin egen loddeprofil tilknyttet via produktionssoftware. Alle data kan logges under hver enkelt produktion.

Ovnen er naturligvis in-line med vore pick-and-place maskiner, så  printene ikke skal håndteres manuelt imellem processerne. Optisk inspektion foretages efter montagen inden lodning.

En særdeles vigtig faktor for valget af den nye ovn er, at den er udbygget med mulighed for at lodde i en fuldt beskyttet atmosfære ved hjælp af nitrogen. Dette gøres for at opnå optimal proceskvalitet.

Sept.13

After a qualifying process Tronex has added a new reflow oven to the SMD productionline, a Rehm Vision XS 9+3 zone oven with three separate active cooling zones. The many zones gives us optimal conditions for precise and fully controllable temperature profiles.

Each printed circuit board has its own soldering profile attached via the production software. All data from each individual production are logged.

The oven is in-line with our pick-and-place machines avoiding manual handling of the boards between the processes. Optical inspection is performed after the mounting and before the soldering.

An extremely important factor for us when choosing the new oven was that it is prepared to solder in fully protected nitrogen atmosphere. Soldering with nitrogen implies an optimal process quality and flexibility.

Sept. 13