Tronex A/S

Ny Reflow Ovn med flere zoner

Efter en kvalificerende proces har TRONEX føjet en ny reflow ovn til SMD-linien.

Det drejer sig om en Rehm Vision XS 9+3 zoners ovn med tre separate aktive kølezoner. De mange zoner i ovnen giver os optimale betingelser for præcise og fuldt kontrollerbare lodde- og køleprocesser.

Hvert print har sin egen loddeprofil tilknyttet via produktionssoftware. Alle data kan logges under hver enkelt produktion.

Ovnen er naturligvis in-line med vore pick-and-place maskiner, så  printene ikke skal håndteres manuelt imellem processerne. Optisk inspektion foretages efter montagen inden lodning.

En særdeles vigtig faktor for valget af den nye ovn er, at den er udbygget med mulighed for at lodde i en fuldt beskyttet atmosfære ved hjælp af nitrogen. Dette gøres for at opnå optimal proceskvalitet.

Sept.13