Tronex A/S

AOI, Automatisk Optisk Inspektion

TRONEX har investeret i et Göppel AOI-udstyr for at kunne sikre vore kunder en højere yield på utestede print, idet udstyret foretager en optisk inspektion af lodninger og komponenter helt ned til de mindste størrelser som fx 01005.

Systemet er udstyret med flere kameraer. Det giver mulighed for at verificere flere parametre på et printkort samt tekstinformationer på komponent niveau. Systemet kan ligeledes genkende og registrere loddekvaliteten af de monterede print. Dette sker dels via et 45 graders vinklet kamera, som kan rotere 360+ grader samt et fikseret 90 graders kamera – alt i alt optimale muligheder for at se loddekvalitetet og vedhæftning på eksempelvis j-ben.

Tronex står for udarbejdelsen af programmerne til maskinen. For hvert produkt fremstilles et program udfra kundens ønsker og vore erfaringer,  så den leverede kvalitet bliver optimal, med en yield på et ikke testet print på 97-98 som målsætning.

Sporbarheden kan sikres ved at systemet fuldautomatisk verificerer produktets label og logger alle data for hver kørt serie i en samlet logfil.

Nov.2012