Tronex A/S

Nyt 'vartegn' hos Tronex

Nu lodder vi med Nitrogen.

Den høje nitrogen beholder udenfor Tronex virker som et 'vartegn' om en ny tid. Der er nemlig mange gode grunde til at lodde med nitrogen i stedet for normal iltholdig atmosfære. Helt overordnet bliver den samlede kvalitet bedre på det enkelte print samtidig med at det giver os som producent en større fleksibilitet og et bedre procesflow.

Grundet stigende efterspørgsel for montage af mikroelektronik og deraf skærpede krav til loddeprocesserne, har Tronex valgt at gå over til lodning med nitrogen i stedet for normal iltholdig atmosfære.

På specielt dobbeltsidede print ser vi fordelene ved nitrogenlodning, som tilbyder et større procesvindue og en lavere overfladespænding. Dette medfører at oprensning af fluxrester minimeres samtidig med at antallet af defekte enheder reduceres. Desuden bliver alle efterfølgende processer lettere at udføre.

"Lodning med nitrogen var en medvirkende faktor til anskaffelsen af den nye Rehm ovn for nogle måneder siden", siger Adm. Direktør Stig Nielsen. "Vi kan nu hæve og sikre kvaliteten i den enkelte lodning, hvilket specielt har betydning for komplekse print samt ved meget små lodninger".

Vore kunder kan med det blotte øje se forskel på lodningerne. Dels er lodninger, som er beskyttet af nitrogen, synligt pænere i forhold til normal iltholdig atmosfære. Dels øges lodbarheden idet oxidering fra den iltholdige atmosfære undgås, specielt ved lodning af mikroelektronik og elektromekaniske komponenter. Den bedre kvalitet i lodningen ses især ved 'opløb' og ved hæftning af tin omkring komponenternes ben – i daglig tale en betydelig bedre 'wetting'.

Brugen af kvælstof udvider desuden temperaturvinduet for selve loddeprocessen og øger dermed fleksibiliteten for loddepastaen. På denne måde kan den samme loddeprofil anvendes til forskellige typer af loddepasta - endnu en faktor som øger fleksibiliteten, specielt i forbindelse med RoHS produktion. Desuden er det muligt at lodde i en atmosfære på  50ppm eller derunder.

Alt i alt mange fordele for både os som montagevirksomhed og specielt for vore kunder, som får et produkt med en højere kvalitet.

Marts 2014