Tronex A/S

Tronex øger produktionskapaciteten Tronex increases its production capacity

Investeringen i et nyt modul til vores SMT linje, gør det nu muligt at placere op til 65.000 komponenter per time.  

SMT linjen har 324 8 millimeter feedere og 20 trays. Dermed er det muligt at fremstille mere komplekse printplader, og opfylde flere kunders ønsker, krav og forventninger.

Ved at udstyre maskinerne med automatisk understøtning og et nyt laser overvågningssystem øges produktionskvaliteten. Det er eksempelvis nu muligt at afsløre krumninger på printpladen.

Samlet set gør investeringerne Tronex mere konkurrencedygtig.

The investment in a new module for our SMT line now makes it possible to place up to 65,000 components per hour.

SMT line has 324 8 mm feeder and 20 trays. This makes it possible to produce more complex printed circuit boards and meet more customers' needs, requirements and expectations.

By equipping the machines with automatic support and a new laser monitoring the quality of production is increased. For example, it is now possible to detect curvatures on the circuit board.

Overall this investment makes Tronex more competitive!