Tronex A/S
Specialiseret erfaring

Om Tronex About Tronex

Vores mission var fra starten i 1988 at hjælpe med prototyper og små unikke serier i høj kvalitet og til hurtig levering. Dette har stadig fokus, selv om forretningsmodellen i dag er baseret på strategiske partnerskaber med vore kunder omkring et fuldservice koncept inden for elektronikproduktion. Idéen om en lokal prototype og lav-volumen producerende virksomhed i kombination med en høj volumen producent i Fjernøsten har vist sig meget succesfuld såvel for vore kunder som for udviklingen af Tronex eget forretningsvolumen.

Teknisk dialog

Tronex vækst gennem mange år er bygget på et sundt fundament af teknisk viden. Det stammer fra en god teoretisk og praktisk baggrund samt mange års samarbejde med ledende virksomheder i dansk industri – og dermed en dybtgående viden om et bredt udvalg af processer og teknologier, som hver især har stillet forskellige krav til vores udstyr og personale.

Tronex’ styrke ligger i en stram arbejdsproces samt en professionel teknisk dialog med kunden. I den forbindelse er vores ERP system vitalt. Det medvirker til at sikre et professionelt flow af teknisk dokumentation i huset og forenkler kommunikationen mellem kunderne og vore produktionsafdelinger.

Fokus på det ekstreme miljø

For at løse de mange specialopgaver, vore kunder stiller til produkter der skal kunne fungere i ekstreme miljøer, investerer vi løbende i specielt produktionsudstyr. Blandt andet tilbyder vi lodning i inaktiv atmosfære. Vi lakerer, limer og indstøber elektronik for at sikre robuste produkter, som er modstandsdygtige over for varme, kulde, fugt eller med andre specialbehov.

Tronex cirkler

Medarbejdere

Vi er i dag et erfarent og højtspecialiseret team af medarbejdere, stadig med hovedvægt på produktion. For at vi kan yde vores bedste, stræbes der efter at give alle så god en ballast som muligt til at løse de mangeartede opgaver. Dette sker dels i form af efteruddannelse dels ved intern træning. 

Det er vigtigt for os, at både det fysiske og det sociale arbejdsmiljø fungerer optimalt. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade og motiverede til at løfte virksomhedens opgaver og målsætninger. 

Medarbejderne er i høj grad med til at forbedre produktionsprocesserne og kvaliteten af de leverede produkter ved at være opmærksomme på hvilke områder, der kan effektiviseres og forbederes.

Sund økonomi

Trods større og mindre udsving i dansk økonomi gennem tiden, er det lykkedes Tronex at vokse til sit nuværende forretningsvolumen gennem organisk vækst – og fortsat være selvfinancierende. Det giver os en god nattesøvn og vores kunder en stabil leverandør.

Tronex started in 1988 with a mission to offer the Danish electronic industry prototypes and unique low volume serial productions of high quality products for fast delivery. This is still a focus area although our present business model is based on strategic EMS partnerships with our customers. The idea of a local prototype and low volume business combined with a high volume production partner in the FarEast has proved very successful over the years - to our customers as well as to the development of Tronex' business volume.

Technical Dialogue

Tronex' business development is founded on a sound base of technical knowledge - theoretical as well as practical - assumed over many years of co-operation with leading companies in the Danish industry. A deep knowledge to a wide selection of technologies and processes has been obtained from our customers demands to our equipment and our staff.

Our strength is a firm work process and a professional technical dialogue with our customers. In this connection our ERP system is vital ensuring a professional flow of technical documentation in our house as well as facilitating the communication between the customers and our production departments.

Focus on Exteme Environments

To provide solutions to special requirements for products to function in extreme environments we are open for investments in special equipment. Lately, investments were made to offer our customers soldering in inactive atmosphere. We coat and pot electronics to secure robust products that are resistant to heat, cold, humidity or other special environments.

Tronex cirkler

Motivated Staff

Tronex employees work in experienced and highly specialised teams with emphasis on production. All members of staff are educated and well trained to solve the variety of jobs requested by our customers.

The working environment, physically as well as socially, is a priority to Tronex -  to keep the teams happy and motivated enabling them to meet demanding targets and tasks required.

The work processes and the product quality are focus areas for our employees, who constantly aim on improvements.

Healthy Finances

Inspite of large and small fluctuations in Danish economy Tronex has succeeded in reaching the present business volume by organic growth – and is still self-financing. This gives us a good night's sleep and our customers a stable supplier.