Tronex A/S
Viden forenkler processen

Vision & Strategi Vision & Strategi

Tronex' vision er at være den foretrukne EMS leverandør indenfor den industrielle sektor. Med en sund forretningssans og mange års erfaring med elektronikproduktion kan vi tilbyde vore nuværende og kommende kunder en viden, som retter sig mod design- og produktionstekniske spørgsmål såvel som de økonomiske mål for kundens produkt.

En sparring som bedst opnås gennem et formaliseret partnerskab, hvor vi får et indgående kendskab til kundens produkter og viden om kundens behov på den lange bane.

Partnerskab

Et strategisk partnerskab byder på flere fordele for kunden. Det gør os velegnet som sparringspartner, når eksisterende produkter og/eller produktionsprocesser skal optimeres. Desuden letter det styringen i det daglige og forenkler kommunikationen med kunden.

Det giver også mulighed for at sikre kritiske komponenter til produktioner med kort leveringstid for at tilpasse sig svingningerne i kundens behov. Konkurrencedygtige komponentpriser opnås gennem planlægning og godt købmandsskab.

Vi påtager os endvidere gerne hele det logistiske ansvar for et produkt, foretager indkøb og lagerføring af komponenter såvel som færdigproducerede enheder, som leveres efter kundens forecast og ordrer.

Kontakt salgsafdelingen og få en præsentation af konceptet og lad os diskutere, hvordan denne forretningsmodel kan blive til fordel for din virksomheds udvikling og lønsomhed.

Tronex' vision is to be the preferred EMS supplier of industrial electronics. With a sensible business instinct and years of experience with electronic production we offer our present and future customers a knowledge directed towards design and production engineering as well as financial targets for the customer's product.

The best sparring is achieved by a formal partnership offering us a deeper knowledge of the customer's products and longterm requirements.

Partnership

A strategic partnership is of great benefit to the customer as well as to Tronex. As a sparring partner we participate actively in optimising existing products and/or production processes. Besides, it makes the daily management and communication between us easier.

Furthermore, it enables us to adapt to variations in the customers requirements e.g. by procuring components for shortterm productions. Competitive component prices are achieved by planning and business talent.

We assume the total logistic responsibility for a product, procuring and stocking components as well as finished products to be delivered according to the customer's forecast and orders.

Please contact our sales department for a presentation of our concept and let us discuss how our business model will help your company's development and profitability