Tronex A/S

Nu afslører Tronex de skjulte fejl Tronex can now detect the hidden fault

Tronex har netop investeret i et nyt røntgensystem fra General Electric (GE). Systemet er baseret på GEs Phønix platform, og betyder, at vi nu kan tilbyde at udarbejde FAR rapporter med detaljeret røntgenbilleder af skjulte loddepunkter.

Med det nye system kan vi se mulige voids, brud og ufuldstændige lodninger gennem massivt materiale som eksempelvis støbninger.

Vores røntgensystem giver vores kunder mange designmæssige fordele. Ved at røntgenfotografere sine designs på et tidligt stadie kan der afsløres fejl og uhensigtsmæssigheder som skal rettes inden emnerne sættes i produktion.

Vores system kan også anvendes i forbindelse med klassifikationstest og til verificering.

Kontakt Stig Nielsen, tlf. +45 45 76 23 33 for yderligere information

Tronex has just invested in a new X-ray system from General Electric (GE). This system is based on GES Phoenix platform, and means that we can now prepare FAR reports with detailed X-ray images of hidden solder points.

With the new system we can see the possible voids, fractures and incomplete solder joints through solid materials such as castings.

Our X-ray system provides our customers with many design advantages. By X-raying the designs at an early stage errors can be detected and discrepancies can and will be corrected before the items put into production.

Our system can also be used in connection with testing and classification for verification.

Contact Stig Nielsen, tel. +45 45 76 23 33 for more information