Tronex A/S

Nye certificeringer

Som led i Tronex strategi om løbende at styrke vores position som en seriøs og ansvarlig samarbejdspartner, er vi pr. 1 marts 2017 blevet miljø og arbejdsmiljø certificeret. Yderligere er vores ISO 9001 blevet opdateret fra 2008 til 2015 version.

ISO 9001:2015
Kvalitetsledelse med et stærk kundefokus, motivation og en procestilgang med løbende forbedringer, er de principper som har været bærende i overgang fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015.

Standarden med dens nye struktur, vil nu være basis for fremtidige standarder. Nyt i denne standard er bl.a. fokus på den risikobaserede tankegang. Risikovurdering får nu med 2015 versionen en mere fremtrædende rolle i de daglige arbejdsgange.

Med ISO 9001:2015, sætter vi endnu større fokus på engagement og adresserer de organisatoriske risici og muligheder på en mere struktureret måde. Vi giver med denne nye standard et forbedret styringssystem som værktøj til at løfte vore kunders udfordringer.

ISO 14001:2015
Tronex ønsker at være med til at støtte op om en bæredygtig fremtid. Der skal derfor ikke herske tvivl for vore kunder, at de i Tronex har valgt en samarbejdspartner som efterleverer de kriterier et certificeret miljøledelsessystem kræver. Miljøfokus er en del af det DNA som i det daglige kendetegner Tronex værdier. Vi har med denne certificering fået et effektivt miljøledelsessystem, som sikrer at Tronex miljøbelastning måles og forbedres løbende.

DS/OHSAS 18001:2008
Vore medarbejdere er blandt Tronex vigtigste aktiver og afgørende for vore kunders tilfredshed, et sundt arbejdsmiljø og høj sikkerhed på arbejdspladsen er en naturlig base for at bevare dette.

DS/OHSAS 18001:2008 er en international ledelsesstandard for arbejdsmiljø. Den er udviklet for at hjælpe alle typer af organisationer med at implementere og opretholde et sundt arbejdsmiljø og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Med denne standard viser Tronex både medarbejdere og eksterne interessenter, at virksomhedens arbejdsmiljø måles og forbedres løbende.

Certifikaterne

18001 2008 1401 9001 15