Tronex A/S

Tronex investerer i SPI 3D Inspektion

HP-520 SPI (Solder Paste Inspection) 

Et af de seneste tiltag i Tronex, er investering i vores SPI 3D Inspektion. 

Med SPI sikrer vi konstant og præcis mængde loddepasta i produktionslinjen, hvorved vi helt undgår fejl-kilder som loddebroer eller udsultede lodninger. 

I takt med at elektronik design indeholder mindre og mindre komponenter er investeringen med til at fremtidssikre, at vi i Tronex opretholder vores konkurrenceevne og leverer et kvalitetsniveau der matcher kundernes behov. 

Kontakt Stig Nielsen, tlf. +45 45 76 23 33 for yderligere information.